KORISTNE POVEZAVE

 

 

sjpes-00
                                                                              http://www.ajpes.si/

AJPES je pravna oseba javnega prava. Ustanovitelj AJPES je Republika Slovenija.

Vizija

AJPES bo vodilna nacionalna institucija, ki zbira in zagotavlja podatke in informacije za pregledno nacionalno in evropsko poslovno okolje.

Poslanstvo

Poslanstvo AJPES je zbirati podatke o poslovnih subjektih in njihovem poslovanju na uporabniku prijazen način ter jih čim bolj učinkovito ponuditi zainteresirani javnosti, s ciljem zagotavljanja transparentnosti poslovnega okolja in ob nenehni skrbi za povečevanje zadovoljstva uporabnikov.

furs-00

http://www.fu.gov.si/

Predstavitev

Splošna bolnišnica “dr. Franca Derganca“ Nova Gorica (bolnišnica) je najmlajša splošna bolnišnica v Sloveniji, po velikosti programa srednje velika slovenska bolnišnica, za katero je značilna hitra rast in velika dinamika procesov. Iz podjetniškega zornega kota je bolnišnica veliko podjetje in je v Goriški regiji med največjimi podjetji. Tudi iz primerjave velikosti bolnišnic po svetu sodi bolnišnica med večje ustanove. V Goriški regiji predstavlja osrednjo zdravstveno ustanovo. Za regijo je izrednega pomena tudi iz gospodarskega in drugih vidikov.

bolnisnica-sempeter-ng

http://www.bolnisnica-go.si/

Naše poslanstvo

Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica je neprofiten javni zavod, ki deluje v okviru javne zdravstvene mreže.

Izvajamo preventivne in kurativne storitve na področju osnovnega zdravstvenega varstva. S celovitim pristopom do zdravja usmerjamo naše paciente na pot, ki vodi do zdravega, zadovoljnega in zmeraj daljšega življenja posameznika.

Dispanzerski način dela, skrb za naše paciente, strokovno izpopolnjevanje, obveščanje in osveščanje javnosti, razvoj novih storitev  zdravstvenega varstva, povezovanje z drugimi zdravstvenimi ustanovami doma in po svetu so naša vodila pri vsakodnevnem delu.

Naš cilj je vrhunska kakovost zdravstvenih storitev in zadovoljstvo
… uporabnikov storitev,
… zaposlenih v zavodu,
… ustanoviteljev zavoda,
… poslovnih partnerjev.

V letu 2010 je Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije sprejelo Nacionalno strategijo za kakovost in varnost v zdravstvu. Cilj strategije je udejanjanje vizije stalnega izboljševanja sistema celovitega vodenja kakovosti ter doseganja visoke varnosti zdravstvenih storitev. Tem ciljem pri uvajanju sistema kakovosti ISO 9001 sledimo tudi v Zdravstvenem domu Nova Gorica.

Pri svojem delu želimo slediti mednarodno uveljavljenim načelom kakovosti: uspešnost zdravstvenih posegov, varnost pacientov, pravočasnost zdravstvene oskrbe, učinkovitost in enakost v obravnavi.

http://www.zd-go.si/

Splošne ambulante

Ambulante splošne in družinske medicine delujejo na naslednjih lokacijah:

 • NOVA GORICA
 • ŠEMPETER PRI GORICI
 • DORNBERK
 • MIREN-KOSTANJEVICA
 • BRANIK
 • KANAL
 • KOJSKO
 • DOBROVO
 • RENČE
 • ČEPOVAN
 • SOCIALNI ZAVODI

Vodja službe je Prim. dr. Vlasta Vodopivec Jamšek, dr. med., spec. družinske medicine.
Ambulante splošne in družinske medicine zagotavljajo celovito in stalno zdravstveno oskrbo posamezniku, družinam in skupnosti, ne glede se na starost, spol ali bolezen.

Mrliško pregledno službo opravljajo ambulante splošne in družinske medicine v svojem delovnem času. Izven ordinacijskega časa pa je mrliško pregledna služba dosegljiva na telefonsko številko 051 655 523.

Osebni zdravnik spremlja vaše zdravstveno stanje, ugotavlja in zdravi bolezni ter nadzoruje okrevanje po bolezni ali poškodbi. Svoje delo opravlja v ambulanti, po potrebi in presoji pa tudi na domu.

Zdravnik predpiše potrebna zdravila in medicinsko-tehnične pripomočke, za katere je pooblaščen. Upoštevajte zdravnikova navodila o jemanju zdravil, saj je vsako drugačno ravnanje lahko škodljivo za vaše zdravje.

Če zdravnik oceni za potrebno, vas napoti na pregled ali zdravljenje k specialistu ali na zdravljenje v bolnišnico. Zdravnik odreja prevoze z reševalnimi in drugimi vozili ter izdaja potrebne listine za povračilo potnih stroškov. Osebni zdravnik bolnika, pri katerem obstaja strokovna indikacija za zdraviliško zdravljenje, napoti  k imenovanemu zdravniku ali na zdravniško komisijo, ki presoja o upravičenosti takega zdravljenja.

http://www.zd-go.si/ambulante/splosne-ambulante/

112-00

Reševalna služba

Rejčeva ulica 4
5000 NOVA GORICA
E-pošta: matjaz.bric@zd-go.si 
Naročila prevozov: (05) 33 83 207
Za nujne primere:  (05) 33 01 117 ali  112

Vodja reševalne službe je Matjaž Bric
Telefon: (05) 33 83 212
E-pošta: matjaz.bric@zd-go.si

Delovni čas za stranke je vsak delavnik od 09:00 do 12:00 ure, po predhodnem dogovoru.

Reševalna služba izvaja:

 • Reševalne prevoze na območju občin ustanoviteljic ter občin Ajdovščina in Vipava;
  – nujne reševalne prevoze v sodelovanju s Službo NMP;
  – nenujne prevoze pacientov (na kontrolne preglede, premestitve iz bolnišnic…);
  – prevoze onkoloških bolnikov na obsevanja in kemoterapijo;
  – prevoze dializnih bolnikov v dializni center.
  •  Samoplačniške prevoze doma in v tujini.
  •  Zdravstveno varstvo na prireditvah v sodelovanju s Službo NMP.

http://www.zd-go.si/ambulante/resevalna-sluzba/

Predstavitev Nove Gorice

Dobrodošli v Novi Gorici!

Mesto vrtnic je nastalo po drugi svetovni vojni. Leži tik ob meji z Italijo, s sosednjim mestom Gorica pa je pravzaprav neločljivo povezano, lahko bi rekli, da mesti prehajata ena v drugo. Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo in padcem schengenske meje je prehod med obema mestoma postal odprt, bolj naraven in povezujoč. Mesto je zgrajeno po urbanistični zasnov arhitekta Edvarda Ravnikarja, danes pa se po odprtju meje arhitekti in urbanisti srečujejo z novimi izzivi urbanistične ureditve obeh mest. Zanimiva in mednarodno poznana točka je skupni trg obeh Goric, Trg Evrope, ki leži pred novogoriško železniško postajo. Njegova posebnost je, da leži polovico v Sloveniji, polovico v Italiji.

http://www.nova-gorica.si/

Slovensko narodno gledališče Nova Gorica

sng-ng-00

Trg Edvarda Kardelja 5
5000 Nova Gorica
Slovenija
ali
SNG Nova Gorica, p.p. 70
5001 Nova Gorica
Slovenija

T +386 (0)5 335 22 00
F +386 (0)5 302 12 70
info@sng-ng.si
www.sng-ng.si